Ueshiba's "Masakatsu Agatsu"

In mijn jaren van onderzoek in de martial arts, werd ik jaren geleden eens gegrepen door de woorden van Ueshiba. Ik heb deze dan ook met veel plezier en de juiste intentie op mijn onderarm in een tattoo laten zetten. 

Masagatsu Agatsu.

Morihei Ueshiba (Aikido) heeft zijn leven lang getraind om uiteindelijk onoverwinnelijk te worden. In dat proces heeft hij gezien dat overwinnen niet hetzelfde is als iemand verslaan. Masakatsu agatsu betekent dat ware overwinning zelfoverwinning is. Ook hierin betekent zelfoverwinning niet jezelf verslaan. Het betekent zelfbehoud onder elke omstandigheid, geen verdediger of aanvaller meer zijn. De ware overwinning is een conflict situatie in harmonie brengen. Dat is de ware kracht van aiki.

Masagatsu Agatsu

  • masa: waar, correct, echt
  • katsu: overwinning, triomf, succes
  • a: zichzelf

Masakatsu a gatsu:

  • de ware overwinning is de overwinning op jezelf
  • onversaagde moed, gekoppeld aan onvermoeibare inspanning
  • onderwerp je lagere natuur en je zult altijd als overwinnaar uit de strijd komen
  • de waarheid zal je bevrijden van angst en twijfel aan jezelf

Masakatsu

Masakatsu betekent de overwinning die voortkomt uit de juiste methode; dat wil zeggen, de wet van de universele creatieve evolutie die de grenzen van vooroordeel en discriminatie overstijgt en het bewustzijn van het ego verlaat.  

Laten we ook de woorden van de Ueshiba overwegen:

“Er is geen vijand in echte budo.  Echt budo is de werking van liefde.  Het is de werking van creatieve evolutie die leven geeft aan alle dingen en ze voedt.  Aikido is niet winnen en verliezen door te vechten met gevechtstechnieken.”

“Echt budo betekent absoluut geen nederlaag.  Absoluut geen nederlaag betekent dat er geen conflict is met wie of wat dan ook.  Aikido is dus geen training om sterker te worden of om je tegenstander neer te gooien.  Het is noodzakelijk om een geest te hebben die zichzelf verenigt met het centrum van het universum en op de een of andere manier een beetje helpt om vrede in de wereld te brengen.”

“Aikido is een kompas dat richting geeft aan de voltooiing van de missie van ieder mens die deel uitmaakt van het lichaam en de ziel van God.  Het is de weg van liefdevolle bescherming van de hele schepping.”

“De wereld is niet alleen vorm en gedaante, maar het leven zelf.  Ten opzichte van het leven in deze wereld binnen de beperkingen van mijn contact, ben ik niet alleen passief, maar moet ik actief optreden.  Door te dienen waar leven is, kom ik tot daden die zinvol zijn in deze wereld…”

“Wat het principe van ‘eerbied voor het leven’ betreft, moet men het probleem van hoe de mensheid in deze wereld kan worden samengebracht, realistisch voorstellen en realistisch oplossen.  Wat de mensheid van deze wereld weet, is dat alle levende wezens een wil tot leven uitdrukken, net als hijzelf.  De methode om de mens van het actieve bestaan en de wereld te verenigen is dat hij niet voor zichzelf leeft, maar zichzelf en alle schepping die met hem in contact komt als één lichaam beschouwt.  Hij ervaart deze bestemming in zichzelf en geeft alle hulp die hij kan aan anderen.  Wanneer men dus het leven van een ander bevordert en met eigen kracht hulp geeft, voelt men de smaak van het grootste geluk in zichzelf.”

Het ervaren van overwinning op basis van de juiste methode van redeneren is het overstijgen van wat de zwaardmeester uit het midden van de 17e eeuw, Harigaya Sekiun, animalistische oorlogsvoering noemde, wat betekent “winnen van mindere tegenstanders, verliezen van sterkere, en gelijkspelen tegen gelijken”.  “Niets was beslissend.”  Daarom zou men kunnen zeggen dat deze methode niet de manier van het zwaard is die door mensen wordt gebruikt, maar identiek is aan de strijd tussen tijgers en wolven.

Eenvoudig gezegd, instinctief passieve dieren kunnen zich niet hoger plaatsen en de confrontatie met andere dieren vermijden.  Daarom kunnen zij op elk moment en op elke plaats eten of gegeten worden, en de enige manier om te overleven is de anderen op te eten.  Zolang je in dit soort wereld leeft, hoe trots je ook bent op je kracht, moet je eeuwig in onzekerheid en onbehagen leven.  Het is onmogelijk om een veilige haven te vinden.

Toen een oudere Miyamoto Musashi terugkeek op de eerste helft van zijn leven, bekende hij dat de meer dan zestig overwinningen die hij tot zijn dertigste had behaald, ofwel het resultaat waren van de inferioriteit van zijn tegenstander, ofwel van zijn eigen geluk, ofwel van beide.  Er waren geen echte overwinningen te danken aan een volleerde zwaardvechtkunst.

Agatsu

Agatsu betekent overwinning hebben over zichzelf.  Een goed begrip van Masakatsu als voorwoord en fundament is noodzakelijk om Agatsu uit te leggen. De bandiet in de berg is gemakkelijk te verslaan, maar de bandiet in je eigen hart is moeilijk te overwinnen, zo wordt gezegd.  Voor de man die kijkt naar zijn ware zelf in zijn zelf, is zijn meest gevreesde tegenstander niemand anders dan hijzelf.

Ueshiba onderwees dat de vorm van Aikido technieken nuttig is voor het ontwikkelen van flexibiliteit in de gewrichten.  Daarna moeten we de zonden van de zes wortels (oog, oor, neus, tong, lichaam en bewustzijn) zuiveren en reinigen. 

Van al de zes wortels (zien, horen, ruiken, proeven, aanraken en weten) behoort niets ons toe.  Het verlangen om materiële zaken te bezitten, afgeleid van deze zes wortels, is de oorzaak van zonde.  Door dit verlangen te zuiveren en te reinigen, kunnen wij ons verenigen met onze oorsprong. Overwinning betekent het winnen van de strijd in je eigen ziel.  

Voor hen die niet in staat zijn zichzelf te helpen, is er geen manier waarop zij anderen kunnen helpen hun leven op te bouwen.  Het ontkennen van de materialistische houding die voortkomt uit de zes wortels is volledig in tegenspraak met het instinct om te bezitten.  Door moedige zelfverloochening wordt het mogelijk anderen te helpen. Wanneer een individu zich opricht als actief zijn leven realiserend, realiseert hij zich dat zijn ware leven bestaat in eenheid met zijn oorsprong en met andere levens.  Zo leidt zelfverloochening tot zelfontdekking door terug te keren naar de oorspronkelijke eenheid die het ego overstijgt.  Op deze manier wordt een middel zichtbaar om anderen te helpen.