Jeet Kune Do in onze kern

We leren onze leerlingen en klanten de volgende definitie; “Jeet Kune Do is een niet-klassieke, niet traditionele, Amerikaanse krijgskunst met een sterke basis van Wing Chun Gung Fu, schermen en westers boksen. Gebaseerd op de principes van simpliciteit, realiteit en individualiteit. Vrij van rituelen en aspecten van sport, ontwikkeld door Bruce Lee voor zelfverdediging op straat”.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is JKD geen sport, maar een zeer geavanceerde en uiterst effectieve weerbaarheidtraining.

Doordat JKD altijd rekening houdt met wat het best bij iemand past, kan de student altijd optimale resultaten bereiken. Nadat de basistechnieken en technische aspecten zijn behandeld, is de JKDC student zelf in staat om de beste elementen te koppelen en om zichzelf verder te ontwikkelen. In onze JKDC trainingen komen naast JKD ook andere aspecten voor van bepaalde martial arts. We geloven niet in ‘stijlen’, maar zelfverdediging voor op straat dat werkt.

Jun Fan Jeet Kune Do

Jun Fan Jeet Kune Do is de naam die gegeven is aan Bruce Lee’s benadering van Martial Arts.

In januari 1996, vlak voordat de Nucleus ontstond, besloot Linda Lee (de vrouw van Bruce Lee) samen met vele eerste generatie leerlingen van Bruce Lee, samen te komen in Seattle. Zij spraken daar over de meest geschikte term om te verwijzen naar de Martial Arts van Sijo Bruce Lee. Men gaf aan dat Jun Fan Jeet Kune Do de beste naam hiervoor is.

Jun Fan is de Chinese naam van Bruce Lee en identificeert daarom meteen dat je wilt verwijzen naar het Jeet Kune Do zoals uitgedrukt door Bruce Lee (en niet latere bewerkingen hiervan). Het gebruik van Jun Fan geeft ook een herinnering en dus verwijzing naar de eerste versie van Bruce Lee’s Jun Fan Gung Fu. Jun Fan Jeet Kune Do is dan ook aan samenvoeging van twee termen; Jun Fan Gung Fu en Jeet Kune Do. In deze naam ligt de totale evolutie van Bruce Lee’s evolutie in niet alleen de Martial Arts, maar ook op gebied van de filosofie, bewegingswetenschap en fysieke voorbereidingen.

Dus 10-11 januari 1996 kwam een selecte groep van 19 personen (van wie de meerderheid rechtstreeks met Bruce Lee trainde, evenals verschillende tweede generatie studenten van Dan Inosanto en Ted Wong op hoog niveau) samen voor een tweedaagse top om het behoud en de bestendiging van Bruce Lee’s kunst en wetenschap, bekend als Jeet Kune Do, te bespreken.

Er werd besloten dat de organisatie zou worden opgericht als een non-profitorganisatie die is opgericht met het doel alle facetten van Lee’s kunst te behouden en te bestendigen. Bovendien werd door de aanwezigen besloten dat de officiële naam van de groep de “Jun Fan Jeet Kune Do Nucelus” zou zijn. Het woord “Nucleus” werd gekozen om deze “kern” -groep te beschrijven, omdat het een term is die Lee vaak gebruikt om de “totaliteit” van de strijd of de “cirkel zonder omtrek” te beschrijven. Aanwezig waren: Linda Lee Cadwell, Shannon Lee, Taky Kimura, Dan Inosanto, Allen Joe, George Lee, Greglon Lee, Ted Wong, Daniel Lee, Richard Bustillo, Larry Hartsell, Herb Jackson, Bob Bremer, Pete Jacobs, Tim Tackett, Chris Kent, Andy Kimura and Tommy Gong. John Little en Jerry Poteet (uitgenodigd maar is niet gekomen).

Het is duidelijk dat deze betekenis alle aspecten van Sijo Bruce Lee’s Art omvat waarbij we de JKD concepts vermijden om zo vervorming van zijn expressie tegen te gaan.

Dit is een zeer beknopte samenvatting. Er is echter heel en heel veel hierover te vertellen. We zullen vele kleine artikelen hieraan wijden.
Wat zit er wel in Jun Fan Jeet Kune Do en wat niet. De discussie over welke curricula er daadwerkelijk inzitten. Wat wel en wat niet te leren. In grote lijnen is dit bekend, echter wie de kwaliteit beheerd en de daadwerkelijk kennis heeft is lastig te bepalen. Jeet Kune Do werd door Bruce Lee op verschillende plekken gegeven en op verschillende manieren. Het is goed om Jeet Kune Do of het Jun Fan Jeet Kune Do te zien als de benadering van Bruce Lee op de Martial Arts, welke nooit stil staat en aan verandering onderhevig is. Zoek je eigen weg, walk on!