Workshop succesvol

Afgelopen zaterdag, 24 juni, hebben wij – Tamara, Karin en ik – een bijzonder waardevolle workshop gegeven: een gratis workshop zelfverdediging voor vrouwen. Gedurende deze workshop hebben wij de deelnemers inzichten en direct toepasbare technische kennis aangereikt om zichzelf te kunnen verdedigen.

Tijdens de workshop hebben we niet alleen aandacht besteed aan fysieke zelfverdedigingstechnieken, maar ook diverse belangrijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt. We hebben gesproken over huiselijk geweld, intimidatie op de werkvloer, narcisme en het belang van jezelf leren verdedigen. Door deze thema’s aan te snijden, hebben we een veilige en open omgeving gecreëerd waarin de deelnemers hun ervaringen konden delen en elkaar konden ondersteunen.

De workshop werd bezocht door 18 gemotiveerde vrouwen, die allen geïnteresseerd waren in het vergroten van hun zelfverdedigingsvaardigheden en het vergaren van kennis over relevante onderwerpen. Van 14:00 tot 16:00 uur waren we samen actief bezig met het aanleren en oefenen van verschillende technieken en strategieën. 
Er was veel interactie en er ontstonden waardevolle discussies.

Tamara en Robin

De vrouwen voelden zich gehoord en gesteund, en verlieten de workshop met een groter gevoel van empowerment en zelfvertrouwen.

Al met al was de workshop zelfverdediging voor vrouwen een groot succes. We zijn verheugd dat we 18 vrouwen hebben kunnen bereiken en hen hebben kunnen voorzien van waardevolle kennis en vaardigheden. Het was een inspirerende middag waarin we samenwerkten aan het vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van vrouwen in onze gemeenschap. We kijken ernaar uit om in de toekomst meer van deze workshops te organiseren en zo nog meer vrouwen te kunnen ondersteunen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen en veiligheid.